INTRODUCCIÓ A LA NARRATIVA II

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA NARRATIVA II
Aquest curs està pensat per a aquelles persones que ja han cursat Introducció a la Narrativa I i volen començar un projecte que no s’emmarca ni en Conte ni en Novel·la. Es tracten tots els elements propis de la narració en prosa: relats, novel·les, articles, memòries, dietaris. Es llegeixen textos de tota mena per veure’n els mecanismes i produir-ne de propis. Tot i que es proposen exercicis variats, cada alumne treballa ja en el seu propi projecte i el posa en comú amb la resta de companys.