Preus i formes de pagament

Escriptorium ofereix preus econòmics, assequibles per a tots els alumnes.

Preus i pagament:

Pagament trimestral (tret dels cursos de dissabte i intensius)

  • 180€ (a l’inici de cada trimestre)

Reserva de matrícula: 50 (una vegada feta la formalització i entrega de l’imprès)


Pagament anual:

  • 450€ (a l’inici del curs)

Cursos dissabtes: 180 (l’inici del trimestre)
Cursos intensius: pagament únic, 180€ (per avançat)