PREUS


Preus i pagament:

Pagament trimestral:
180€ (a l’inici de cada trimestre)

Pagament anual:
450€ (a l’inici del curs) 

Cursos dissabtes: 180€ (l’inici del trimestre)
Cursos intensius: pagament únic, 180€ (per avançat)
Cursos especials: a consultar